• 1
  • 2
  • 3

GEN-PU-KAN ร้านเนื้อย่างจากเมืองฮากาตะจังหวัดฟุคุโอกะ ปัจจุบันมีกว่า 9 สาขาในจังหวัดฟุคุโอกะ ความพิเศษของร้านคือซอสเนื้อย่างสูตรต้นตำรับที่มีประวัติยาวนานกว่า 60 ปี  ซอสต้นตำรับที่มีทั้งซอสหวานและซอสเผ็ดรสกลมกล่อม ที่หาทานที่อื่นไม่ได้  นอกจากเนื้อย่างแล้วยังมีเมนูอื่นๆกว่า 50 เมนู ไม่ว่าจะหม้อไฟแบบฮากาตะ  ซุปห่างวัวต้นตำรับ GEN-PU-KAN ราเมนเครื่องใน ล้วนเป็นเมนูขึ้นชื่อที่ได้รับ